KHU DU LỊCH LONG ĐIỀN SƠN
Địa chỉ:
 KP. Ninh Thành – Phường Ninh Sơn – TP. Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: +84 (066) 3822603, +84 (066) 3501322
Fax: + 84 (066) 3812583
Hotline:066.389.4567
Email: longdienson@yahoo.com.vn

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, (*) là thông tin bắt buộc.