Tham gia khu vực trò chơi cảm giác mạnh sẽ đưa quý khách trãi nghiệm các trò chơi một cách tuyệt vời nhất

* Xe đua F1:


* Đĩa bay:

* Đu quây dây:

 

 

* Tàu lượn siêu tốc: