KHU DU LỊCH LONG ĐỀN SƠN
XE ĐIỆN ĐỤNG

Khu du lịch Long Điền Sơn đưa vào hoạt động trò chơi “Xe điện đụng” thế hệ mới lần đầu tiên có mặt tại Tây Ninh với những cảm giác mới lạ, hấp dẫn.
Hãy đến Long Điền Sơn trãi nghiệm cảm giác mới lạ.
Khu Du Lịch Long Điền Sơn trân trọng kính mời.